Vertraagde taal en spraak

We spreken over een vertraagde taalontwikkeling wanneer het kind in zijn taal duidelijk achterblijft tov leeftijdsgenootjes. De meeste kinderen kunnen deze achterstand inhalen met aangepaste logopedische therapie. Indien de achterstand ten opzichte van de leeftijdsgenootjes blijft bestaan, dan spreken we van taalproblemen.

Leerstoornissen

Soms ondervinden kinderen moeilijkheden op school met lezen, spellen en/of rekenen.  Ze hebben het moeilijk om de aangeboden leerstof te verwerken. In dit geval spreken we over een achterstand die weer kan ingehaald worden. Dit noemen we leerproblemen.

Neurologische stoornissen

Neurologische spraak- en taalstoornissen zijn verworven stoornissen die worden veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Dat kan het geval zijn na een hersenletsel zoals een herseninfarct of een hersenbloeding (CVA), een tumor of een schedeltrauma.

Wat kan je verwachten bij onze praktijk?

Binnen onze logopedie behandelen we verschillende problemen met betrekking tot taal, spraak, leerstoornissen en neurologische stoornissen. Wij bieden logopedische behandelingen voor zowel kinderen als voor volwassenen. Voor we gaan behandelen, onderzoeken we de oorzaken van de problemen. Aan de hand van de uitkomst hiervan stellen we een behandelplan op. Dit behandelplan wordt met u, na de testfase besproken.  In de behandelingen maken we gebruik van verschillende therapievormen.

Lees meer

Afspraken

Wij werken enkel op afspraak. Voor het effect van de therapie is het belangrijk dat u regelmatig komt. Probeer langdurige afwezigheden dan ook te vermijden. Onze agenda is kostbaar! Daarom vragen wij de gemaakte afspraken te respecteren. Omdat wij liefst iedereen willen helpen, vragen wij om ons tijdig (24u op voorhand) te verwittigen als een afspraak niet kan doorgaan. Zonder tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd aan te rekenen. Wij zijn steeds te bereiken via gsm of email.

Tarieven

Meet the team

Praktijk Rekem

Populierenlaan 59
3621 Rekem-Lanaken

info@logopedie-lanaken.be

Praktijk Smeermaas

Alfred Nobelstraat 29
3620 Smeermaas-Lanaken

info@logopedie-lanaken.be